Search

“ ไรฝุ่นสาเหตุของโรคภูมิแพ้! ”

Updated: May 10“ ไรฝุ่นสาเหตุของโรคภูมิแพ้! ”


ไรฝุ่น (Dust Mites) หนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้และตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดตามมา เป็นแมลงในตระกูลเดียวกับเห็บและแมงมุม มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหาร ไรฝุ่นนี้อยู่รอดได้ในทุกสภาพอากาศ แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมอุ่นชื้น หรือที่อุณหภูมิประมาณ 18.5-29 องศาเซลเซียสและมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์


----------------------

ข้อมูลจาก : https://www.pobpad.com/

5 views0 comments